Work

แอพพลิเคชั่นภายในองค์กรธนาคารแห่งประเทศไทย ที่รวบรวมทั้ง ข่าวสาร และฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การทำงานผ่านระบบดิจิตอลมากขึ้น เช่น การลงทะเบียนสำรวจคุรุภัณฑ์ผ่าน QR Code, การติดต่อหรือ ค้นหารายชื่อพนักงาน, การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและการประชุม, ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ ที่ครบและจบในแอพพลิเคชั่นเดียว นอกจากนี้ระบบยังรองรับการเพิ่มฟังก์ชั่นอีกมากในอนาคต โดยทาง บริษัทคิดการณ์ใหม่ ได้รับมอบหมายในการออกแบบดีไซน์, ระบบ, การพัฒนา Mobile application ขึ้นมาทั้งหมด

Client : ธนาคารแห่งประเทศไทย