Work

Lays ExChange – โปรเจคการร่วมกิจกรรมสะสม Joy Coin พร้อมแลกของรางวัลอีกเพียบ ผ่านการร่วมสนุกต่างๆ เช่น การดูบทความเพื่อได้คะแนน การเล่นเกมรดน้ำหัวมันเพื่อได้รับคะแนน เป็นต้น โดยบริษัทได้รับหน้าที่ในการผลิตงานระบบ งานเกม งาน Animation ทั้งหมดภายในเว็บไซต์

https://www.laysjoyexchange.com/

Client : Wunderman Thailand

*บริษัทรับดำเนินการส่วนการทำโปรแกรม ระบบการทำงานของเว็บไซต์ งานด้าน Animation และเกม ไม่รวมงานดีไซน์