มิถุนายน 24, 2019 natgogo

Website : VMLYR Thailand

Corporate site ที่มาพร้อมกับลูกเล่น html5 พร้อมระบบจัดการเนื้อหาตามความต้องการของลูกค้า รองรับการแสดงผล Responsive และโหลดเนื้อหาอย่างรวดเร็วเพราะไม่ใช้ cms สำเร็จรูปทั่วไป ทำให้เว็บไซท์ทำงานเบาสุดๆ
http://www.yr.co.th/

Job duty : Animation , HTML edit , Progaming , Server service
Agency : VMLYR