มกราคม 3, 2020 natgogo

ระบบลงทะเบียนขั้นสูง

งานพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ใช้งานขั้นสูง สามารถแนบรูปภาพ กำหนดที่ตั้งผ่าน Google Map รองรับการใช้งานทั้ง Mobile , Desktop รวมทั้งมีระบบรายงานการลงทะเบียนที่สามารถดูได้แบบ Realtime ทั้งรูปแบบกราฟและตาราง ส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้

https://cpmeiji.com/meijihandsup/

Job duty : Design , Programming , Gaming
Agency : Prakit Holdings Public Company Limited